Račun se može platiti:

 

Na blagajnama JKP Vodovod i kanalizacija doo Tuzla:
 • 2. Oktobra br. 1 (Fakultet za tjelesni odgoj – “Partizan”) – u vremenu od 07:30 do 15:30 sati
 • Franjevačka br. 30 (kod Socijalnog) – u vremenu od 07:00 do 15:30 sati
Na svim zajedničkim naplatnim mjestima Javnih komunalnih preduzeća Grada Tuzla:
 • Ulica Albina i Franje Herljevića br. 43
 • Ulica Maka Dizdara br. 18
 • Ulica Ismeta Mujezinovića br. 13
 • Ulica Rudarska br. 43

u vremenu od 07:30 do 18:00 sati

 • Trg Srebrenice br. 4
 • Ulica Žarka Vukovića br. 3
 • Ulica Novo naselje br. 15
 • Kiosk kod SKPC “Mejdan”
 • Objekat “Kapija”

u vremenu od 07:30 do 16:00 sati

U svim poštama i bankama na području Grada Tuzla.
Putem inkasanata koji posjeduju pismeno ovlaštenje od strane preduzeća da mogu obavljati naplatu u ime i za račun JKP Vodovod i kanalizaciju doo Tuzla.