Servis radi pjeskarenje kućišta, servisiranje i kalibraciju-baždarenje mjerila protoka (vodomjeri za hladnu vodu) nominalnog prečnika od DN (13-100 mm), nominalnog protoka od 1,5 m3/h -130 m3/h.

Nakon obavljenog servisa mjerila protoka preuzima Inspekcijsko tijelo-Laboratorija za verifikaciju mjerila koje radi verifikaciju istih (pregled, ispitivanje, označavanje-žigosanje i izdavanje rješenja o ispravnosti mjerila, kojim se potvrđuje da mjerilo ispunjava mjeriteljske zahtjeve).