Poštovani, molimo Vas da odvojite par minuta Vašeg vremena kako bi odgovorili na sljedeća anketna pitanja, a sve u cilju poboljšanja naših usluga;
1. Da li ste zadovoljni kvalitetom/uslugama vodosnabdijevanja?
 • Da 81%, 44 odgovora
  44 odgovora 81%
  44 odgovora - 81% od svih odgovora
 • Ne 19%, 10 odgovora
  10 odgovora 19%
  10 odgovora - 19% od svih odgovora
Ukupno odgovora: 54
7. Februara 2020. - 16. Marta 2020.
Anketiranje je završeno

2. Da li ste zadovoljni kvalitetom/uslugama odvodnje otpadnih voda (kanalizacije)?
 • Da 67%, 33 odgovora
  33 odgovora 67%
  33 odgovora - 67% od svih odgovora
 • Ne 33%, 16 odgovora
  16 odgovora 33%
  16 odgovora - 33% od svih odgovora
Ukupno odgovora: 49
7. Februara 2020. - 16. Marta 2020.
Anketiranje je završeno

3. Da li ste zadovoljni kvalitetom/uslugama informisanja od strane stručnih službi?
 • Da 58%, 29 odgovora
  29 odgovora 58%
  29 odgovora - 58% od svih odgovora
 • Ne 42%, 21 odgovor
  21 odgovor 42%
  21 odgovor - 42% od svih odgovora
Ukupno odgovora: 50
7. Februara 2020. - 16. Marta 2020.
Anketiranje je završeno

4. Da li ste zadovoljni brzinom kojom ste dobili odgovor na Vašu žalbu, upit ili prijedlog?
 • Da 61%, 30 odgovora
  30 odgovora 61%
  30 odgovora - 61% od svih odgovora
 • Ne 39%, 19 odgovora
  19 odgovora 39%
  19 odgovora - 39% od svih odgovora
Ukupno odgovora: 49
7. Februara 2020. - 16. Marta 2020.
Anketiranje je završeno

5. Da li ste zadovoljni cijenom vode i kanalizacije?
 • Ne 54%, 28 odgovora
  28 odgovora 54%
  28 odgovora - 54% od svih odgovora
 • Da 46%, 24 odgovora
  24 odgovora 46%
  24 odgovora - 46% od svih odgovora
Ukupno odgovora: 52
7. Februara 2020. - 16. Marta 2020.
Anketiranje je završeno

6. Da li ste zadovoljni preglednošću i jasnoćom računa, tj. da li je Vaš račun lako čitljiv i razumljiv?
 • Da 83%, 43 odgovora
  43 odgovora 83%
  43 odgovora - 83% od svih odgovora
 • Ne 17%, 9 odgovora
  9 odgovora 17%
  9 odgovora - 17% od svih odgovora
Ukupno odgovora: 52
7. Februara 2020. - 16. Marta 2020.
Anketiranje je završeno

7. Da li ste zadovoljni radom ljudi koji vrše očitanje Vaših brojila i koji Vam dostavljaju račun?
 • Da 71%, 35 odgovora
  35 odgovora 71%
  35 odgovora - 71% od svih odgovora
 • Ne 29%, 14 odgovora
  14 odgovora 29%
  14 odgovora - 29% od svih odgovora
Ukupno odgovora: 49
7. Februara 2020. - 16. Marta 2020.
Anketiranje je završeno

8. Da li ste zadovoljni uslugama crpanja septičke jame?
 • Da 72%, 34 odgovora
  34 odgovora 72%
  34 odgovora - 72% od svih odgovora
 • Ne 28%, 13 odgovora
  13 odgovora 28%
  13 odgovora - 28% od svih odgovora
Ukupno odgovora: 47
7. Februara 2020. - 16. Marta 2020.
Anketiranje je završeno

9. Da li ste zadovoljni pouzdanošću vodosnabdijevanja?
 • Da 81%, 44 odgovora
  44 odgovora 81%
  44 odgovora - 81% od svih odgovora
 • Ne 19%, 10 odgovora
  10 odgovora 19%
  10 odgovora - 19% od svih odgovora
Ukupno odgovora: 54
7. Februara 2020. - 16. Marta 2020.
Anketiranje je završeno
Poštovani potrošači, anketa je u potpunosti anonimna.
Zahvaljujemo se na Vašem povjerenju i odvojenom vremenu za popunjavanje ankete.