Poštovani, molimo Vas da odvojite par minuta Vašeg vremena kako bi odgovorili na sljedeća anketna pitanja, a sve u cilju poboljšanja naših usluga;
1. Da li ste zadovoljni kvalitetom/uslugama vodosnabdijevanja?

2. Da li ste zadovoljni kvalitetom/uslugama odvodnje otpadnih voda (kanalizacije)?

3. Da li ste zadovoljni kvalitetom/uslugama informisanja od strane stručnih službi?

4. Da li ste zadovoljni brzinom kojom ste dobili odgovor na Vašu žalbu, upit ili prijedlog?

5. Da li ste zadovoljni cijenom vode i kanalizacije?

6. Da li ste zadovoljni preglednošću i jasnoćom računa, tj. da li je Vaš račun lako čitljiv i razumljiv?

7. Da li ste zadovoljni radom ljudi koji vrše očitanje Vaših brojila i koji Vam dostavljaju račun?

8. Da li ste zadovoljni uslugama crpanja septičke jame?

9. Da li ste zadovoljni pouzdanošću vodosnabdijevanja?
Poštovani potrošači, anketa je u potpunosti anonimna.
Zahvaljujemo se na Vašem povjerenju i odvojenom vremenu za popunjavanje ankete.