Plan za asfaltiranje udarnih rupa

Poštovani sugrađani, u narenih par mjeseci, obzirom da su se stekli vremenski uslovi, JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla planira asfaltiranje udarnih rupa koje su nastale sanacijom kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u proteklom periodu. Asfaltiranje će se vršiti prema planu koji je prikazan u tabeli ispod, dva do tri dana sedmično ovisno o