JAVNI OGLAS – za prodaju rashodovanih motornih vozila u zatečenom stanju

Tuzla,  29.11.2019. godine Broj: 7206/19 JKP „ Vodovod i kanalicija“ d.o.o. Tuzla Tuzla, ul. 2. oktobar br. 1.   Na osnovu člana 53. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, Odluka Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla broj: 7069/19 od 23.10.2019. godine, , direktor društva objavljuje slijedeći   JAVNI  OGLAS za prodaju rashodovanih

JAVNI OGLAS – za prodaju rashodovodanog motornog vozila i otpadnog mesinga, gusa i željeza koje čine rashodovani i neupotrebljivi vodomjeri

Na osnovu člana 53. Statuta JKP ,Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla, Odluka Nadzornog odbora JKP ,Vodovod i kanalizacija ” d.o.o. Tuzla broj: 3810/17 od 22.06.2017. godine, broj: 1215/18 od 2 1.02.2018. godine i broj: 5861/18 od 21.09.20 18. godine, direktor društva objavljuje slijedeći JAVNI OGLAS -za prodaju rashodovanog motornog vozila i otpadnog mesinga, gusa i željeza