OBAVIJEST O OTEŽANOM ODVIJANJU SAOBRAĆAJA I MOGUĆOJ OBUSTAVI VODOSNABDIJEVANJA DANA 05.03.2024.

Poštovani korisnici, Dana 05.03.2024. godine doći će do otežanog odvijanja saobraćaja u dijelu ulice Armije BiH (od semafora na Brčanskoj Malti do crvenog nebodera) i moguća je obustava vodosnabdijevanja istočnog dijela Grada zbog sanacije kvara na cjevovodu u periodu od 8 sati do završetka radova. Hvala na razumijevanju.

OBAVIJEST O OBUSTAVI VODOSNABDIJEVANJA I OTEŽANOG ODVIJANJA SAOBRAĆAJA DANA 14.02.2023.

Poštovani korisnici, Dana 14.02.2023. godine doći će do obustave vodosnabdijevanja i otežanog odvijanja saobraćaja u ulici Paša bunar zbog priključenja novog objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu u periodu od 8 sati do završetka radova. Hvala na razumijevanju.

OBAVIJEST O OTEŽANOM ODVIJANJU I OBUSTAVI SAOBRAĆAJA DANA 21.12.2022. GODINE

Poštovani korisnici, Dana 21.12.2022. doći će do obustave saobraćaja u dijelu Krečanske ulice (od raskrsnice sa Rudarskom ulicom do raskrsnice kod Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju) zbog radova na sanaciji kvara na cjevovodu u periodu od 8 sati do završetka radova. Otežano odvijanje saobraćaja na dijelu ulice

OBAVIJEST O OTEŽANOM ODVIJANJU SAOBRAĆAJA I MOGUĆOJ OBUSTAVI VODOSNABDIJEVANJA DANA 19.10.2022.

Poštovani korisnici, Dana 19.10.2022. godine moguća potpuna obustava vodosnabdijevanja za sljedeće dijelove grada: Centar Grada, Zlokovac, Kula, Stupine, Slatina, Batva, Dragodol, Tušanj, Mandići, Paša Bunar, ulice Rudarska, Krečanska, Drage Karamana, dio 18. hrvatske brigade u periodu od 8 sati pa do završetka radova zbog otklanjanja kvara na cjevovodu. Također, doći će do otežanog odvijanja saobraćaja

PLANIRANE OBUSTAVE VODOSNABDIJEVANJA I SAOBRAĆAJA DANA 07.09.2022.

Poštovani korisnici, PLANIRANE OBUSTAVE VODOSNABDIJEVANJA za dan 07.09.2022. godine: – U ulicama: Šabana Zahirovića, Dedino brdo, Bajrama Malkočevića, dio ulice 1. Tuzlanske brigade, dio ulice Slavka Mičića, ulica Armije BiH 2, 4 i 6 i ulica Bećarevac obustava vodosnabdijevanja zbog radova na cjevovodu u periodu od 8 sati pa do završetka radova. Obustava vodosnabdijevanja u