Istorijat Vodovoda i kanalizacije Tuzla

 

Prvi vodovod u Tuzli izgrađen je 2.12.1910. godine. Tadašnji gradonačelnik Osman Vilović nije mogao na bolji način ispratiti prvu deceniju dvadesetog stoljeća. Otvorio je savremeni vodovod i stvorio uslove za bolji život građana i nastavak razvoja Tuzle.

Gradnja prvog tuzlanskog vodovoda bila je u kontekstu opšteg razvoja, modernizacije i preporoda Tuzle koji, je svoj vrhunac doživio baš u prvoj deceniji 20. stoljeća. Dolazak Austrugarske monarhije na ove prostore značio je evropeizaciju i modernizaciju naše Zemlje. U Tuzli je uveden savremeni način upravljanja gradom, izvršena evidencija nekretnina i prava na njima tj. katastar i zemljišna knjiga, počelo se sa projektovanjem i gradnjom fabrika, puteva, pruga, administrativnih, kulturnih, ugodstiteljskih zgrada, sa izgradnjom škola, parkova i trgova. Tuzla je iz osmanske čaršije, počela izrastati u lijep i moderan srednjeevropski grad.

Ovaj brzi razvoj i istinski preporod Tuzle, u prvoj deceniji dvadesetog stoljeća, bio je ugrožen otezanjem u gradnji savremenog vodovoda i kanalizacije.

Bitni datumi za JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla:

 • 1900. Dr  FridrihKacer počinje prva ispitivanja o mogućnosti izgradnje vodovoda u Tuzli, po nalogu Zemaljske  vlade u Sarajevu.
 • 1902. Izrađen generalni projekat gravitacionog vodovoda sa kaptažom vode u vrelu Zatoča.
 • 1907. Pojavom epidemije trbušnog tifusa ponovo je pokrenuto pitanje izgradnje vodovoda.
 • 1908. Prof.dr.Elvajn izradio detaljan projekat vodovoda
 • 1900. Licitacija 13 firmi za izradu vodovoda. Prihvaćena ponuda firme Jug Rumpel sa prijedlogom izmjene projekta.
 • 1909. Početak izgradnje tzv. „Velikog vodovoda“ Stupari–Tuzla sa kaptažom u Zatoči.
 • 1910. Završetak izgradnje Vodovoda.
 • 1913. Završena izgradnja prve projektovane kanalizacije grada Tuzle.
 • 1914. Završena izgradnja uređaja za prečišćavanje kanalizacije.
 • 1921. Ispitivanje izdašnosti vrela i prvo utvrđivanje gubitaka u eksploataciji vode.
 • 1922. Završene prve veće rekonstrukcije. Tom prilikom izvršene zamjene cijevi na gradskoj vodovodnoj mreži.
 • 1930. Zavode se prve redukcije vode.
 • 1935. Izgradnja cjevovoda za gornje dijelove grada na lijevoj obali rijeke Jale/Brdo/.
 • 1947. Formirana Uprava Vodovoda kao ustanova sa samostalnim finansiranjem.
 • 1956. Pojava epidemije trbušnog tifusa. Voda se u toku dana zatvara tri puta.
 • 1956. Prva upotreba hlora kao sredstva za dezinfekciju.
 • 1957. Puštena u rad prva crpna stanica na Spreči, na starom dovodu.
 • 1959. Izgradnja spojnog voda, izgradnja rezervoara „Gradina“.
 • 1962. U Vodovodu građeni uređaji za prečišćavanje vode.
 • 1964. Izabran prvi Radnički savjet Komunalnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju.
 • 1965. Sklopljen prvi dogovor o Regionalnom vodovodu sa predstavnicima osam opština tuzlanskog bazena.
 • 1972. Puštena u pogon nova crpna stanica „Spreča“ na novom dovodu.
 • 1974. Provedena integracija većine radnih organizacija komunalnih djelatnosti u Tuzli.
 • 1974. Živinice priključene na vodovodni sistem Tuzle.
 • 1977. Potpisan društveni dogovor o utvrđivanju načela i odnosa u zajedničkom obezbjeđivanju pitke vode na području opština: Lukavac, Tuzla, Živinice, Banovići, Gračanica, Srebrenik, Lopare i Kalesija.
 • 1977. Potpisan sporazum o zajedničkom finansiranju i izgradnji vodoopskrbnih objekata za dovod pitke vode sa izvorišta „Toplica“.
 • 1978. Novom organizacijom po ZUR-u od postojeće OOUR „Vodovod“ formirana dva OOUR-a–„Vodovod“ i „Vodogradnja“.
 • 1980. Početak radova na izgradnji vodovoda Husino-Ljubače-Kiseljak.
 • 1980. Završen tehnički prijem Regionalnog vodovoda Toplica.
 • 1980-1986. Proširenje vodovodne mreže u opštini Tuzla za naselja: Husino, Ljubače, Kiseljak, GornjaTuzla, SiminHan, Čaklovići, Požarnica… Izgradnja crpnih stanica „Tuzlanka“ i „Gradovrh“ i rezervoar „Gradovrh“ kapaciteta 2000 m3
 • 1985. Puštanje u pogon izvorišta Sprečko polje. Izgrađen uređaj za prečišćavanje vode/deferizacija i demanganizacija/tipa Culligani četiri bunara kapaciteta 130 litara u sekundi.
 • 1985. Izgradnja zajedničkog kolektora do Termoelektrane Tuzla.
 • 1986. Izgradnja novih bunara u Sprečkompolju
 • 1991. Izvršni odbor Skupštine opštine Tuzla, na prijedlog JKP „Vodovod i kanalizacija“ donio plan ograničenja vodosnabdijevanja, tj. redukcije vode.
 • 1994-1996. Izgradnja cjevovoda od crpne stanice Živinice do Ši sela.
 • 1995. Rekonstrukcija uređaja za prečišćavanje vode u Stuparima i zahvat vrela Zatoča dva.
 • 1997. Proširenje uređaja za prečišćavanje vode iz Sprečkog polja. Izgradnja objekata pred tretmana u krugu crpne stanice Živinice.
 • 1997. Puštanje u rad lokalnog sistema–uređaj za prečišćavanje vode, dva rudarska bunara, cjevovod i za vodosnabdijevanje Mramora,Dobrnje i Čanića.
 • 1998. Puštanje u rad rezervoara Ši selo kapaciteta 5 hiljada kubnih metara.
 • 1998-2006. Rekonstrukcija vodovodne mreže u zoni slijeganja, Paša bunaru, Mandićima, Ljubačama, Dragodolu, Šićkombrodu, Kojšinu, Ilinčici, Kuli, Mosniku, Požarnici, Gornjoj Tuzli i Grabovici.
 • 2000. Rekonstrukcija Crpne stanice Živinice
 • 2003. Budući da rigorozne redukcije još uvijek traju,Općina Tuzla i Upravni odbor JKP„Vodovodikanalizacija“ donose odluke o izgradnji postrojenja na Ceriku–prvafaza.
 • 2003. Potpisan Ugovor o izvođenju radova sa firmom„Zenon“, vrijedan 5 800 000 eura
 • 2004. Rekonstrukcija uređaja za prečišćavanje vode Sprečko polje
 • 2006. Završen projekat izgradnje postrojenja na Ceriku. Sistem prešao u probni rad.
 • 2006. Puštene prve količine pitke vode u grad. Ukinuta redukcija!
 • 2007. Rekonstrukcija vodovodne mreže u istočnom dijelu grada. Puštanje vode u Čaklovićima i Sarajcu.
 • 2007-2010.Rekonstrukcije i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže u mjesnim zajednicama. Izgradnja vodovodnih sistema u Mandićima, Brđanima, Vukovarskoj, Kozlovcu i Mihatovićima.

Monografija "100 GODINA VODOVODA U TUZLI"