Reklamacije na obračun utroška vode se vrše u Službi za očitanje vodomjera i obračun utroška vode na adresi:
  • Franjevačka br. 30 (kod Socijalnog)
ili na brojeve telefona:
  • +387 35 36 98 22
  • +387 35 36 98 23