Sve aktivnosti i obaveze Pogona za kontrolu kvaliteta vode Tuzlanskog vodovoda, regulisane su važećim Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Sl. glasnik BiH br.40/10;43/10;30/12 i 62/17).

Ovim Pravilnikom, a na osnovu količine distribuirane vode na dan unutar zone snabdijevanja, propisuje se ukupan broj uzoraka vode koje treba uzimati, dinamika i način uzimanja, vrsta određivanja, broj tačaka na mreži, standardne metode odgovarajućih analiza i norme, to jest, maksimalno dozvoljene koncentracije (MDK)  za svaki parametar.

Na osnovu ukupne količine vode koju Vodovod distribuira, koja iznosi cca 45.000 m³ na dan, spadamo u kategoriju III (distribucija od 10.000 do 100.000 m³).

U laboratoriji Vodovoda rade se fizičko-hemijske analize sa 16 parametara prema pomenutom Pravilniku, kao i mikrobiološke analize za higijensku ispravnost vode. Uzorci se uzimaju svakodnevno, vodeći računa o zastupljenosti svih dijelova grada. Stoga se sa sigurnošću može tvrditi da je pitka voda koju potrošačima distribuira ovo preduzeće, zbog frekventnosti kontrola, pod stalnim nadzorom, te da se građanima distribuira higijenski ispravna voda za piće. Inače, napominjemo da poslove Pogona za kontrolu kvaliteta vode u preduzeću obavlja stručno I kvalifikovano osoblje.

 

Pregled urađenih fizičko-hemijskih analiza u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine prikazan je u slijedećoj tabeli:

tabela1

Osamstodvadesetčetiri (824 ) uzorka vode za piće uzetih iz distributivne mreže Tuzlanskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača  ODGOVARA propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Tri uzorka vode nisu odgovarala važećem Pravilniku zbog neznatnog povećanja mutnoće. Uzrok tome je kiša, koja nije duži period padala, pa je došlo do povećane mutnoće u izvorištima Stupari.

Pored analiza gradske vodovodne mreže, praćen je kvalitet vode sa izvorišta i uređaja u toku tretmana,  radi se o sirovoj vodi. U 2017 godini, obrađeno je ukupno 394 uzoraka  vode sa izvorišta i u toku tretmana.

tabela2

Na osnovu pregleda i utvrđenih fizičko – hemijskih osobina, uzorci vode za piće po mjernim pokazateljima ODGOVARAJU Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

tabela3

Svih   1589 uzoraka vode za piće uzetih iz distributivne mreže Tuzlanskog gradskog vodovoda na mjestu krajnjeg potrošača ODGOVARAJU propisima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

Pored analiza gradske vodovodne mreže, praćen  je kvalitet vode sa izvorišta i uređaja u toku tretmana,  radi se o sirovoj vodi.U  2017 godini, obrađeno je ukupno 394 uzoraka  vode sa izvorišta i u toku tretmana.

tabela4

Ispitani uzorci vode ODGOVARAJU uslovima Pravilnika.  

Pored analiza u 2017.godine urađeno je 3382 kontrole rezidualnog hlora uzetih na velikom broju tačaka iz distributivne mreže.  Hlor se kretao u rasponu od min 0,2  mg/l do max 0,5 mg/l, a u prosjeku najčešće 0,3 mg/lCl2.

Dakle, u 2017 godine izvršeno je ukupno   1221  fizičko-hemijska  i 1983 mikrobioloških analiza, uz pomenutih 3382 kontrola rezidualnog hlora. Zbog kontinuirane i vrlo frekventne kontrole , obezbijedili smo da se građanima distribuira u potpunosti  higijenski ispravna voda za piće.