JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla obavlja sljedeće djelatnosti:

 

Djelatnosti u unutrašnjem prometu:
 • Sakupljanje, pročišćavanje i snabdjevanje vodom
 • Sakupljanje neopasnog otpada
 • Sakupljanje opasnog otpada
 • Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
 • Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
 • Djelatnost sanacije okoliša te ostale usluge upravljanja otpadom
 • Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
 • Gradnja cesta i autocesta
 • Gradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
 • Gradnja mostova i tunela
 • Gradnja cjevovoda za tečnost i plinove
 • Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
 • Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n.
 • Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d.n.
 • Arhitektonske djelatnosti
 • Inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje
 • Fotografske djelatnosti
 • Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.
 • Ostale djelatnosti čišćenja

 

Djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu:
 • Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih djelatnosti, uvoz-izvoz
 • Izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH
 • Ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima
 • Zastupanje stranih lica ( ugovaranje zastupanja pravnih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta)
 • Usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom ( međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.)
 • Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga
 • Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti

 

Pravni propisi: