Tuzlanski Vodovod crpi vodu sa 3 različite općine:

  • Tuzla
  • Živinice
  • Kladanj

Glavna izvorišta sa kapacitetima su:

  • Zatoča ( kapacitet 80 l/s)
  • Tarevčica (kapacitet 120 l/s)
  • 7 Vrela (kapacitet 100 l/s)
  • Toplica (kapacitet 200 l/s)
  • Sprečko polje (kapacitet 140 l/s)
  • Dobrnja (kapacitet 20 l/s)
  • Postrojenje za interveno snabdijevanje Grada Tuzla vodom – Cerik (300 l/s)

izvorista

Ukupan kapacitet je oko 960 l/s, dok su trenutne potrebe grada oko 550-600 l/s.  Tuzla ima cca 131.000 stanovnika, vodovnom mrežom je pokriveno 90% Grada Tuzla, dok od tog broja priključaka 80% je pokriveno kanalizacionom mrežom.

kapacitet