Cijene po kategorijama potrošača: pravna i fizička lica sa uračunatom stavkom – naknada za održavanje vodomjera

 

  • Domaćinstvo (kategorija komitenata koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda):

 

R.b. Naziv Cijena Mjerna jedinica
1. Osnovna cijena vode 1,10 KM po utrošenom kubiku vode
2. Osnovna cijena odvođenja otpadnih voda 0,34 KM po utrošenom kubiku vode
3. Naknada za održavanje vodomjera 2,50 KM mjesečno
4. PVN* za iskorištenje voda 0,01 KM po utrošenom kubiku vode
5. PVN* za zaštitu voda 0,04 KM po utrošenom kubiku vode
PVN* – Posebna vodna naknada.
Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%.

 


 

  • Domaćinstvo (kategorija komitenata koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja – nemaju kanalizaciju):

 

R.b. Naziv Cijena Mjerna jedinica
1. Osnovna cijena vode 1,10 KM po utrošenom kubiku vode
2. Naknada za održavanje vodomjera 2,50 KM mjesečno
3. PVN* za iskorištenje voda 0,01 KM po utrošenom kubiku vode
PVN* – Posebna vodna naknada.
Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%.

 


 

  • Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA I koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda)

 

R.b. Naziv Cijena Mjerna jedinica
1. Osnovna cijena vode 1,66 KM po utrošenom kubiku vode
2. Osnovna cijena odvođenja otpadnih voda 0,58 KM po utrošenom kubiku vode
3. Naknada za održavanje vodomjera 3,50 KM mjesečno
4. PVN* za iskorištenje voda 0,01 KM po utrošenom kubiku vode
5. PVN* za zaštitu voda KM po utrošenom kubiku vode
5.1 Za neproizvodne djelatnosti (šifra 51-99) 0,04 KM po utrošenom kubiku vode
5.2 Za prerađivačke djelatnosti (šifra 15-37) 0,20 KM po utrošenom kubiku vode
5.3 Za zanatstvo i uslužne djelatnosti 0,10 KM po utrošenom kubiku vode
PVN* – Posebna vodna naknada.
Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%.

 


 

  • Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA I koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja – nemaju kanalizaciju)

 

R.b. Naziv Cijena Mjerna jedinica
1. Osnovna cijena vode 1,66 KM po utrošenom kubiku vode
2. Naknada za održavanje vodomjera 3,50 KM mjesečno
3. PVN* za iskorištenje voda 0,01 KM po utrošenom kubiku vode
PVN* – Posebna vodna naknada.
Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%.

 


 

  • Privreda (kategorija komitenata SPECIJALNI POTROŠAČI koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda)

 

R.b. Naziv Cijena Mjerna jedinica
1. Osnovna cijena vode 2,50 KM po utrošenom kubiku vode
2. Osnovna cijena odvođenja otpadnih voda 0,84 KM po utrošenom kubiku vode
3. Naknada za održavanje vodomjera 3,50 KM mjesečno
4. PVN* za iskorištenje voda 0,01 KM po utrošenom kubiku vode
5. PVN* za zaštitu voda KM po utrošenom kubiku vode
5.1 Za neproizvodne djelatnosti (šifra 51-99) 0,04 KM po utrošenom kubiku vode
5.2 Za prerađivačke djelatnosti (šifra 15-37) 0,20 KM po utrošenom kubiku vode
5.3 Za zanatstvo i uslužne djelatnosti 0,10 KM po utrošenom kubiku vode
PVN* – Posebna vodna naknada.
Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%.

 


 

  • Privreda (kategorija komitenata SPECIJALNI POTROŠAČI koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja – nemaju kanalizaciju)

 

R.b. Naziv Cijena Mjerna jedinica
1. Osnovna cijena vode 2,50 KM po utrošenom kubiku vode
2. Naknada za održavanje vodomjera 3,50 KM mjesečno
3. PVN* za iskorištenje voda 0,01 KM po utrošenom kubiku vode
PVN* – Posebna vodna naknada.
Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%.

 


 

  • Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA II koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda)

 

R.b. Naziv Cijena Mjerna jedinica
1. Osnovna cijena vode 1,33 KM po utrošenom kubiku vode
2. Osnovna cijena odvođenja otpadnih voda 0,41 KM po utrošenom kubiku vode
3. Naknada za održavanje vodomjera 3,50 KM mjesečno
4. PVN* za iskorištenje voda 0,01 KM po utrošenom kubiku vode
5. PVN* za zaštitu voda 0,04 KM po utrošenom kubiku vode
PVN* – Posebna vodna naknada.
Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%.

 


 

  • Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA II koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja – nemaju kanalizaciju)

 

R.b. Naziv Cijena Mjerna jedinica
1. Osnovna cijena vode 1,33 KM po utrošenom kubiku vode
2. Naknada za održavanje vodomjera 3,50 KM mjesečno
3. PVN* za iskorištenje voda 0,01 KM po utrošenom kubiku vode
PVN* – Posebna vodna naknada.
Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%.

 


 

  • Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA SA CIJENOM DOMAĆINSTVA koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda)

 

R.b. Naziv Cijena Mjerna jedinica
1. Osnovna cijena vode 1,10 KM po utrošenom kubiku vode
2. Osnovna cijena odvođenja otpadnih voda 0,34 KM po utrošenom kubiku vode
3. Naknada za održavanje vodomjera 3,50 KM mjesečno
4. PVN* za iskorištenje voda 0,01 KM po utrošenom kubiku vode
5. PVN* za zaštitu voda 0,04 KM po utrošenom kubiku vode
PVN* – Posebna vodna naknada.
Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%.

 


 

  • Privreda (kategorija komitenata PRIVREDA SA CIJENOM DOMAĆINSTVA koji su priključeni na sistem vodosnabdijevanja – nemaju kanalizaciju)

 

R.b. Naziv Cijena Mjerna jedinica
1. Osnovna cijena vode 1,10 KM po utrošenom kubiku vode
2. Naknada za održavanje vodomjera 3,50 KM mjesečno
3. PVN* za iskorištenje voda 0,01 KM po utrošenom kubiku vode
PVN* – Posebna vodna naknada.
Napomena: Na sve iznose se obračunava PDV od 17%.