JKP “Vodovod i kanalizacija” doo Tuzla upravlja sa sljedećim izvorištima, pogonima i postrojenjima za prečišćavanje vode:

 

Pogon za prečišćavanje vode „Stupari“

 

Pogon za prečišćavanje vode ,,Stupari” je izgrađen 1960. godine i projektovan je kako bi se prečišćavala sirova voda koja dolazi iz tri kaptaže[1]: “Zatoča 1” (kapacitet 80 l/s), “Zatoča 2” (kapacitet 80 l/s), “Tarevčica” (kapacitet 120 l/s) i “7 Vrela” (kapacitet 100 l/s). Voda sa izvora “Zatoča 1” i “Zatoča 2” i “Tarevčica” dolazi gravitaciono[2] u pomenuto postrojenje, dok sa izvorišta “7 Vrela” dolazi pumpanjem[3]. U pogonu se vrši tretman vode za izvorišta: “Zatoča 1” , “Zatoča 2” i “Tarevčica”  koji se zasniva na miješanju[4], sedimentaciji[5] i filtraciji[6] vode. Zatim se voda skuplja u zajedničku komoru na lokaciji Stupari, zajedno sa vodom sa izvorišta “7 Vrela”, pri čemu se vrši dezinfekcija[7] vode.  Iz sabirne komore se gravitacijskim putem voda pušta u vodovodni sistem sa dva voda maksimalnog protoka 300 l/s, do pogona za proizvodnju i prečišćavanje vode C.S. „Spreča“ i rezervoara Mosnik.

 

[1]Kaptaža: građevina za zahvat izvorske vode

[2]Gravitacijski vodoopskrbni sistem: voda dotiče u cijeli sistem isključivo pod pritiskom zbog djelovanja sile teže

[3]Potisni vodoopskrbni sistem: voda se pumpama direktno iz izvorišta potiskuje potrošačima

[4]Miješanje: podrazumijeva miješanje sirove vode i koagulanata u postupku kondicioniranja vode

[5]Sedimentacija: proces gravitacijskog uklanjanja zrnatih i pahuljičastih čestica iz vode čija je gustoća veća od gustoće vode

[6]Filtracija: proces propuštanja vode kroz poroznu sredinu (filterski materijal), time se uklanjaju koloidne čestice i mikroorganizmi koji su nakon procesa taloženja ostali u vodi

[7]Dezinfekcija: zadatak dezinfekcije je uništenje infektivnih mikroorganizama, to je ujedno i posljednji i obavezni proces prilikom kondicioniranja vode     

 

 

Stupari 1     Stupari 2     Stupari 3     Stupari 4             

 

 

Pogon za prečišćavanje vode C.S. „Spreča“

 

Pogon za proizvodnju vode C.S. „Spreča“ je izgrađen 1980. godine i projektovan je za opskrbu vodom glavnih rezervoara na području grada Tuzle. Godine 1997. izvršena je rekonstrukcija postrojenja, te je sistem proširen postrojenjem za predtretman vode sa izvorišta „Sprečko polje“. Kapaciteti izvorišta koji dolaze u sabirnu komoru C.S. „Spreča“ su: „Sprečko polje“ 200 l/s, „Toplice“ 270 l/s i „Stupari“ 50 l/s, dok u C.S. „Spreča“ glavnim vodom gravitaciono dolazi i 150 l/s sa postrojenja „Stupari“ sa mogućnošću ubrzanja protoka vode na 250 l/s.

 

 

Spreca 1     Spreca 2     Spreca 3     Spreca 4

 

Postrojenje za proizvodnju i prečišćavanje vode „Dobrnja“

 

Pogon za proizvodnju i prečišćavanje vode „Dobrnja“ je projektovan za snabdijevanje vodom sjeverozapadnog dijela grada Tuzle, tačnije mjesnih zajednica Dobrnja i Mramor. Voda se pumpa dubinskim pumpama iz dva bunara i dovodi  na predtretman koji se zasniva na aeraciji[1], koagulaciji[2], flokulaciji[3], filtraciji i dezinfekciji, odakle se dalje distribuira za pomenute mjesne zajednice.

 

[1] Aeracija: proces obogaćenja vode kisikom prilikom čega se odstranjuje željezo i mangan oksidacijom sa vazdušnim kisikom

[2] Koagulacija: predstavlja process destabilizacije koloida u sirovoj vodi

[3] Flokulacija: predstavlja proces stvaranja flokula spajanjem koloida, prethodno destabiliziranih procesom zgrušavanja