JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP „Vodovod i kanalizacija“kanalizacija“ d.o.o. Tuzla

Na osnovu člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (“Službene novine FBiH” broj: 89/18), člana 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u TK (“Službene novine TK” broj: 4/19), Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, člana 5. Pravilnika o radu JKP “VodovodiI kanalizacija” d.o.o. Tuzla

Dostava računa e-mailom

Poštovani korisnici obavještavamo Vas da vaše račune za usluge vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda možemo dostaviti na vaše e-mail adrese. Da biste se prijavili na ovu uslugu potrebno je da popunite obrazac koji možete pronaći na: http://viktuzla.ba/obrasci/. Popunjen i potpisan obrazac možete dostaviti lično ili poštom na adresu 2. Oktobar br. 1 75000 Tuzla ili