OBAVIJEST O PLANIRANOJ OBUSTAVI VODOSNABDIJEVANJA DANA 01.04.2021.

Poštovani korisnici, Dana 01.04.2021. godine doći će do planiranih obustava vodosnabdijevanja: U naselju Hukići zbog rekonstrukcije cjevovoda u periodu od 7 sati pa do završetka radova. U donjem dijelu naselja Batva (ulice Batva, Ive Andrića, Edhema Mulabdića, Jure Keroševića i Skendera Kulenovića) u periodu od 8 do 16h zbog rekonstrukcije cjevovoda. Hvala na razumijevanju.

OBAVIJEST O PLANIRANOJ OBUSTAVI VODOSNABDIJEVANJA DANA 30.03.2021.

Poštovani korisnici, Dana 30.03.2021. bez vodosnabdijevanja će biti donji dio naselja Batva (ulice Batva, Ive Andrića, Edhema Mulabdića, Jure Keroševića i Skendera Kulenovića) u periodu od 10 do 15h zbog rekonstrukcije cjevovoda. Moguća je i kratkotrajna obustava vodosnabdijevanja u Rudarskoj i Krečanskoj ulici. Hvala na razumijevanju.

OBAVIJEST O PREKIDU VODOSNABDIJEVANJA I OTEŽANOM ODVIJANJU SAOBRAĆAJA DANA 09.02.2021.

Poštovani korisnici, Dana 09.02.2021. godine doći će do obustave vodosnabdijevanja i otežanog odvijanja saobraćaja u ulicama: Branislava Nušića, Gine Hermana, Bime Adžajlića, Fridriha Kacera i dio Amalije Lebeničnik zbog radova na cjevovodu u periodu od 8 sati pa do završetka radova. Hvala na razumijevanju.