JAVNI KONKURS za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju JKP „Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Tuzla

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ D.OO. TUZLA  Na osnovu odredaba člana  8. i 26..Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 8/05,81/08, 22/09 i 109/12), člana 40.alineja 16. Statuta „JKP Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla i Odluke Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, broj 7885/20 od 24.12.2020..godine , Nadzorni odbor  JKP „Vodovod

JAVNI KONKURS za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju JKP „Vodovod i kanalizacija“d.o.o. Tuzla

Na osnovu odredaba člana  8 i 26.Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 8/05,81/08, 22/09 i 109/12),  člana .271. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, broj 81/15), člana 40.alineja 16. Statuta „JKP Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla i Odluke Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, broj 461/20 od 31.01.2020..godine

JAVNI KONKURS za izbor kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju

Na osnovu odredaba člana  8 i 26.Zakona o javnim preduzećima u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 8/05,81/08 i 22/09),  člana 303. a u vezi sa čl.271. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, broj 81/15), člana 40.alineja 16. Statuta „JKP Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla i Zaključka Nadzornog odbora JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla,

JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS za izbor i predlaganje kanditata za predsjednika i dva člana Odbora za reviziju JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla Konkurs možete pogledati na slijedećem linku: JAVNI KONKURS