Očitanje potrošnje vode u periodu 08.04.2019. – 12.04.2019.

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 08.04.2019. do 12.04.2019. očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. Tuzlanske brigade 115. HVO Brigade 15. Maja 25. Maja 27. Jula 3. Tuzlanske brigade 6. Bosanske brigade 9.Maja Abdurahmana Saračevića – Ace Adele Ber Ahmeta Kobića Albina i Franje Herljevića Armije RBiH Atik Mahala Babice

Očitanje potrošnje vode u periodu 13.03.2019. – 15.03.2019.

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 13.03.2019. do 15.03.2019. očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1. TUZLANSKE BRIGADE 16. MUSLIMANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 18. HRVATSKE BRIGADE 2. TUZLANSKE BRIGADE 2.OKTOBRA 21.DECEMBAR 26. AUGUSTA 3. TUZLANSKE BRIGADE 38.DIVIZIJE 4. APRILA 6. BOSANSKA BRIGADA 9. MAJA ADMIRA DEDIĆA

Očitanje potrošnje vode u periodu 21.01.2019. – 25.01.2019.

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 21.01.2019. do 25.01.2019. očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1. TUZLANSKE BRIGADE 16. MUSLIMANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 18. HRVATSKE BRIGADE 2. TUZLANSKE BRIGADE 2.OKTOBRA 21.DECEMBAR 26. AUGUSTA 3. TUZLANSKE BRIGADE 38.DIVIZIJE 4. APRILA 6. BOSANSKA BRIGADA 9. MAJA ADMIRA DEDIĆA

Očitanje potrošnje vode u periodu 12.11.2018 – 16.11.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 22.10.2018 do 26.10.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: DOBRNJA 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1.TUZLANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 21. APRILA 25. MAJA 3. TUZLANSKE BRIGADE 9. MAJA ABDURAHMANA SARAČEVIĆA – ACE ADMIRA DEDIĆA AHMETA KOBIĆA ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA ALEJA ALIJE IZETBEGOVIĆA ALEKSE ŠANTIĆA

Očitanje potrošnje vode u periodu 22.10.2018 – 26.10.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 22.10.2018 do 26.10.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1. TUZLANSKE BRIGADE 16. MUSLIMANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 18. HRVATSKE BRIGADE 6.BOSANSKE BRIGADE 9. MAJA ADMIRA DEDIĆA AKIFA ŠEREMETA ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA ALEJA ALIJE IZETBEGOVIĆA ALIJE IBRIĆA ATIK MAHALA BAJER

Očitanje potrošnje vode u periodu 17.09.2018 – 21.09.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 17.09.2018 do 21.09.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1.TUZLANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 21. APRILA 25. MAJA 3. TUZLANSKE BRIGADE 9. MAJA ABDURAHMANA SARAČEVIĆA – ACE ADMIRA DEDIĆA AHMETA KOBIĆA ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA ALEJA ALIJE IZETBEGOVIĆA ALEKSE ŠANTIĆA ALIJE

Očitanje potrošnje vode u periodu 11.09.2018 – 14.09.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 11.09.2018 do 14.09.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1.TUZLANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 21. APRILA 25. MAJA 3. TUZLANSKE BRIGADE 9. MAJA ABDURAHMANA SARAČEVIĆA – ACE ADMIRA DEDIĆA AHMETA KOBIĆA ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA ALEJA ALIJE IZETBEGOVIĆA ALEKSE ŠANTIĆA ALIJE

Očitanje potrošnje vode u periodu 23.04.2018-27.04.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u periodu 23.04.2018 – 27.04.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. Inžinjerijske brigade 1. Marta 16. Muslimanske brigade 17. Septembra 18. Hrvatske brigade 21. Decembra 6. Bosanske brigade 9. Maja Albina i Franje Herljevića Alekse Šantića Alije Ibrića Amalije Lebeničnik Atik Mahala Bajer Bare Batva Bosanskih Franjevaca

Očitanje potrošnje vode u periodu 16.04.2018-20.04.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da ove sedmice 16.04.2018-20.04.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 15.MAJA 1.INŽENJERSKE BRIGADE 1.MARTA 1.TUZLANSKE BRIGADE 17.SEPTEMBRA 2.OKTOBRA 2.TUZLANSKE BRIGADE 21.APRILA 26.AUGUSTA 3.TUZLANSKE BRIGADE 38.DIVIZIJE 4.APRILA 6.BOSANSKE BRIGADE ADMIRA DEDIĆA AKIFA ŠEREMETA ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA ALEJA ALIJE IZETBEGOVIĆA ALEKSE ŠANTIĆA ALIJE IBRIĆA AMALIJE LEBENIČNIK ARIFA REDŽIĆA ARMIJE R

Očitanje potrošnje vode u periodu 09.04.2018-13.04.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da ove sedmice 09.04.2018-13.04.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. Tuzlanske brigade 115. HVO Brigade 15. Maja 25. Maja 27. Jula 3. Tuzlanske brigade 6. Bosanske brigade 9.Maja Abdurahmana Saračevića – Ace Adele Ber Ahmeta Kobića Albina i Franje Herljevića Armije RBiH Atik Mahala Babice Laude Badre Bajrama