Obavještenje korisnicima usluge vodosnabdijevanja sa područija Krojčice i Lipnice

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da je dio Krojčice bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu koji je nastao usljed izvođenja građevinskih radova od strane trećih lica. Planirano otklanjanje kvara je sutra u toku dana. Također, planirana je obustava vodosnabdijevanja za Lipnicu i Divkoviće sutra 12.2. u vremenu od 8 do 12 sati kako bi