Očitanje potrošnje vode u periodu 17.09.2018 – 21.09.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 17.09.2018 do 21.09.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1.TUZLANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 21. APRILA 25. MAJA 3. TUZLANSKE BRIGADE 9. MAJA ABDURAHMANA SARAČEVIĆA – ACE ADMIRA DEDIĆA AHMETA KOBIĆA ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA ALEJA ALIJE IZETBEGOVIĆA ALEKSE ŠANTIĆA ALIJE

Očitanje potrošnje vode u periodu 11.09.2018 – 14.09.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 11.09.2018 do 14.09.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1.TUZLANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 21. APRILA 25. MAJA 3. TUZLANSKE BRIGADE 9. MAJA ABDURAHMANA SARAČEVIĆA – ACE ADMIRA DEDIĆA AHMETA KOBIĆA ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA ALEJA ALIJE IZETBEGOVIĆA ALEKSE ŠANTIĆA ALIJE

Očitanje potrošnje vode u periodu 20.08.2018 – 24.08.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u periodu od 20.08.2018 do 24.08.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1. TUZLANSKE BRIGADE 16. MUSLIMANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 18. HRVATSKE BRIGADE 6.BOSANSKE BRIGADE 9. MAJA ADMIRA DEDIĆA AKIFA ŠEREMETA ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA ALEJA ALIJE IZETBEGOVIĆA ALIJE

Očitanje potrošnje vode u periodu 19.03.2018-23.03.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da ove sedmice 19.03.2018-23.03.2018  očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. Inžinjerijske brigade 1. Marta 16. Muslimanske brigade 17.Septembra 2. Oktobra 2. Tuzlanske brigade 21. Decembra 26. August 38. Divizije 4.Aprila Albina i Franje Herljevića Aleja Alije Izetbegovića Alekse Šantića Alije ibrića Amalije Lebeničnik Arifa Redžića Badre Blaža Josića