OBAVIJEST O OBUSTAVI I OTEŽANOM VODOSNABDIJEVANJU DANA 08.11.2023.

Poštovani korisnici, Dana 08.11.2023. godine doći će do obustave vodosnabdijevanja u ulicama: Maršala Tita, 2. Tuzlanske brigade, Klosterska, Srpska Varoš, Slana banja, 2. oktobra i Petra Kočića a otežano vodosnabdijevanje centra Grada od Hotela Mellain do skvera zbog upajanja rekonstruisanog dijela cjevovoda na raskrsnici “Crveni 7” u periodu od 8 sati do završetka radova. Do

OBAVIJEST O OBUSTAVI VODOSNABDIJEVANJA DANA 18.10.2023.

Poštovani korisnici, Dana 18.10.2023. zbog radova na cjevovodu doći će do potpune obustave vodosnabdijevanja u periodu od 8 sati do završetka radova u ulicama: Jalska, Dr. Mehmeda Šerbića, Hadžića Sokak, Fakića Sokak, dio ulice Zmaja od Bosne i Kaldrma, a može doći i do povremene obustave vodosnabdijevanja Centra Grada kao i ulica: Mejdan, dio ulice

OBAVIJEST O OBUSTAVI VODOSNABDIJEVANJA DANA 10.08.2023.

Poštovani korisnici, Dana 10.08.2023. godine zbog radova na cjevovodu doći će do obustave vodosnabdijevanja u ulicama: Bosne Srebrene, Amalije Lebeničnik, Mitra Trifunovića Uče, dio ulice Drage Karamana, dio ulice Mije Keroševića Guje i dio naselja Krojčica u periodu od 8 sati do završetka radova. Hvala na razumijevanju.

OBAVIJEST O OBUSTAVI VODOSNABDIJEVANJA I OBUSTAVI SAOBRAĆAJA DANA 28.07.2023.

Poštovani korisnici, Dana 28.07.2023. godine doći će do obustave vodosnabdijevanja u ulicama Pašage Mandžića, Dragodol, dio Piskavice, Ive Bojanovića, Hadži Marijana Divkovića, dio ulice Ive Andrića, Dr. Mladena Stojanovića i Šljivice zbog radova na cjevovodu u periodu od 8 sati do završetka radova. Zbog radova na cjevovodu doći će i do obustave i preusmjeravanja saobraćaja

OBAVIJEST O OBUSTAVI VODOSNABDIJEVANJA DANA 09.06.2023.

Poštovani korisnici, Dana 09.06.2023. doći će do obustave vodosnabdijevanja istočnog dijela Grada Tuzla od Osnovne škole “Slavinovići” (ulice: 3.tuzlanske brigade, Mikelje Tešića, Talijani, Mahmuta Bušatlije, Mandžukovac, Put cvjećara, naselja: Simin Han, Čaklovići, Sarajac, Vasići, Požarnica, Gornja Tuzla) zbog sanacije kvara na cjevovodu u periodu od 8 sati do završetka radova. Hvala na razumijevanju.

OBAVIJEST O OBUSTAVI VODOSNABDIJEVANJA I OTEŽANOG ODVIJANJA SAOBRAĆAJA DANA 14.02.2023.

Poštovani korisnici, Dana 14.02.2023. godine doći će do obustave vodosnabdijevanja i otežanog odvijanja saobraćaja u ulici Paša bunar zbog priključenja novog objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu u periodu od 8 sati do završetka radova. Hvala na razumijevanju.

OBAVIJEST O OBUSTAVI VODOSNABDIJEVANJA DANA 19.01.2023. GODINE

Poštovani korisnici, Dana 19.01.2023. godine doći će do obustave vodosnabdijevanja istočnog dijela Grada Tuzla od Osnovne škole “Slavinovići” (ulice: 3.tuzlanske brigade, Mikelje Tešića, Talijani, Mahmuta Bušatlije, Mandžukovac, Put cvjećara, naselja: Simin Han, Čaklovići, Sarajac, Vasići, Požarnica, Gornja Tuzla) zbog sanacije kvara na cjevovodu u periodu od 8 sati do završetka radova. Hvala na razumijevanju.