Očitanje potrošnje vode u periodu 18.02.2019. – 22.02.2019.

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 18.02.2019. do 22.02.2019. očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1. TUZLANSKE BRIGADE 16. MUSLIMANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 18. HRVATSKE BRIGADE 2. TUZLANSKE BRIGADE 2.OKTOBRA 21.DECEMBAR 26. AUGUSTA 3. TUZLANSKE BRIGADE 38.DIVIZIJE 4. APRILA 6. BOSANSKA BRIGADA 9. MAJA ADMIRA DEDIĆA

Očitanje potrošnje vode u periodu 14.01.2019. – 18.01.2019.

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 14.01.2019. do 18.01.2019. očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1. TUZLANSKE BRIGADE 115. HVO BRIGADE 15. MAJA 16. MUSLIMANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 18. HRVATSKE BRIGADE 2. OKTOBRA 2. TUZLANSKE BRIGADE 21. APRILA 21. DECEMBRA 26. AVGUSTA 3. TUZLANSKE BRIGADE 38.

Očitanje potrošnje vode u periodu 23.07.2018-27.07.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 23.07.2018 do 27.07.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. TUZLANSKE BRIGADE 16. MUSLIMANSKE BRIGADE 18. HRVATSKE BRIGADE 27. JULA 3. TUZLANSKE BRIGADE 6.BOSANSKE BRIGADE 9. MAJA ADMIRA DEDIĆA ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA ALIJE IBRIĆA AMALIJE LEBENIČNIK ATIK MAHALA BAJER BARE BATVA BOSANSKIH FRANJEVACA BOSNE

Očitanje potrošnje vode u periodu 25.06.2018-29.06.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 25.06.2018 do 29.06.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: ALIJE IBRIĆA 18.HRVATSKE BRIGADE SULEJMANA ALIČIĆA SULJE SOLI 115.HVO BRIGADE MIRSADA FIDAHIĆA ARMIJE RBIH ORAŠJE POLJANA ŠIĆI AMALIJE LEBENIČNIK BOSNE SREBRENE MIJE KEROŠEVIĆA MITRA TRIFUNOVIĆA MUHSIMA RIZVIĆA DRAGE KARAMANA UNIVERZITETSKA MUSTAFER HUKIĆA PAŠAGE MANDŽIĆA DRAGODOL IVE

Očitanje potrošnje vode u periodu 21.05.2018-25.05.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da ove sedmice 21.05.2018-25.05.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama: 1. INŽINJERIJSKE BRIGADE 1. MARTA 1. TUZLANSKE BRIGADE 16. MUSLIMANSKE BRIGADE 17. SEPTEMBRA 18. HRVATSKE BRIGADE 2. TUZLANSKE BRIGADE 2.OKTOBRA 21.DECEMBAR 26. AUGUSTA 3. TUZLANSKE BRIGADE 38.DIVIZIJE 4. APRILA 6. BOSANSKA BRIGADA 9. MAJA ADMIRA DEDIĆA AKIFA ŠEREMETA ALBINA