ZANIMLJIVOSTI O VODI

U periodu od 100 godina, molekula vode provede 98 godina u okeanu, 20 mjeseci kao led, oko 2 sedmice u jezerima i rijekama, a manje od sedmice u atmosferi. Zamrznuta voda je 9% lakša od vode u tekućem stanju. Iz tog razloga led pluta na vodi. Flaširana voda može biti 1000 puta skuplja od vode

BIH JE NAJBOGATIJA PITKOM VODOM U REGIJI

Bosna i Hercegovina je zemlja sa najvećim količinama pitke vode po glavi stanovnika. BiH je sa 9,46 kubnih metara pitke vode po glavi stanovnika prva u regiji i sedma u Evropi. BiH je po vodnim resursima bogatija od mnogih zemalja svijeta uključujući Kinu, Njemačku i Sjedinjene Američke Države. U regiji jugoistočne Europe, odmah poslije BiH je