JAVNI OGLAS za prodaju rashodovanih motornih vozila u zatečenom stanju, sekundarnih sirovina (mesing, gus, željezo) u zatečenom stanju i rashodovanog materijala iz skladišta u zatečenom stanju

Na osnovu člana 53. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, direktor društva objavljuje slijedeći

JAVNI  OGLAS
za prodaju rashodovanih motornih vozila u zatečenom stanju, sekundarnih sirovina (mesing, gus, željezo) u zatečenom stanju  i rashodovanog materijala iz skladišta u zatečenom stanju

 

I  PREDMETI  PRODAJE

 1. Putničko vozilo VOLKSWAGEN VW CADDYMAXI, godina proizvodnje 2001, broj šasije WW2ZZZ9KZ1R533306, broj motora ALH467303, u voznom stanju, registrovan do jula 2024. godine (kom 1)
 2. Teretno vozilo VW CADDY, , godina proizvodnje 2002, broj šasije WV1ZZZ9KZ2R520475, broj motora AYQ043359, u voznom stanju, istekla registracija (kom 1)
 3. Teretno vozilo VW TRANSPORTER, godina proizvodnje 2003, broj šasije WV1ZZZ7JZ4X021643, broj motora AXC018467, u voznom stanju, registrovan do septembra 2024. godine (kom 1).
 4. Putničko vozilo VOLKSWAGEN VW CADDYMAXI, godina proizvodnje 2009, broj šasije WW2ZZZ2KZAX054069, broj motora BLSC10830, nije u voznom stanju, istekla registracija (kom 1)
 5. Putničko vozilo ŠKODA FABIA, godina proizvodnje 2002, broj šasije TMBPH16Y123589216, broj motora AZE065030,nije u voznom stanju, istekla registracija (kom 1)
 6. RADNA MAŠINA CASE, godina proizvodnje 1997, broj šasije CGG0213588, broj motora 4544437, nije u voznom stanju, istekla registracija (kom 1)
 7. Sekundarne sirovine u zatečenom stanju (cca 840 kg mesinga, cca 1302 kg gusa i cca 1750 kg željeza)
 8. Rashodovani materijal iz skladišta u zatečenom stanju naveden u tabelama:
Red. br. ARTIKAL NAZIV ARTIKLA J/M Količina Cijena Vrijednost
1 MATV02040036 FF KOMAD 700 L-1000 KOM 5,000 110,00 550,00
2 MATV02050001 FFK KOMAD 700/45 KOM 1,000 20,00 20,00
3 MATV02050008 FFK KOMAD 300/11-22-30-45” KOM 2,000 30,00 60,00
4 MATV02050009 FFK KOMAD 350/11” KOM 1,000 33,00 33,00
5 MATV02050010 FFK KOMAD 450/45 KOM 1,000 36,00 36,00
6 MATV02050011 FFK KOMAD 500/11-22-30” KOM 1,000 55,00 55,00
7 MATV02080009 Q KOMAD 700 KOM 2,000 70,00 140,00
8 MATV02120008 MMK KOMAD 700/11*-22*-30*-45* KOM 16,000 56,00 896,00
9 MATV02140002 MMA KOMAD 100-80 KOM 7,000 13,00 91,00
10 MATV02190011 PRIRUBNICA DN 400   UNIFLANŠNA KOM 1,000 45,00 45,00
11 MATV02210001 SSP KOMAD 600 KOM 2,000 101,00 202,00
12 MATV02240018 T KOMAD 300/80 KOM 2,000 120,00 240,00
13 MATV02240026 T KOMAD ČELIČNI DN 600/600 KOM 1,000 156,00 156,00
14 MATV03030001 HVATAČ NEČISTOĆA  DN 65 KOM 4,000 25,00 100,00
15 MATV03050001 KOMPENZACIJA 400 MDK KOM 1,000 88,00 88,00
16 MATV03050004 KOMPENZACIJA 700 MDK KOM 2,000 110,00 220,00
17 MATV03070010 SPOJNICA U-FLEX GF 200  (232-238) KOM 8,000 85,64 685,09
18 MATV03090001 SPOJNICA STOP LG 80 KOM 13,000 62,00 806,00
19 MATV03090002 SPOJNICA STOP LG 100 KOM 4,000 65,00 260,00
20 MATV03090003 SPOJNICA STOP 150 KOM 6,000 75,00 450,00
21 MATV03090004 SPOJNICA STOP 200 KOM 21,000 85,00 1.785,00
22 MATV03090005 SPOJNICA STOP 250 KOM 3,000 90,00 270,00
23 MATV03090006 SPOJNICA STOP 300 KOM 3,000 93,00 279,00
24 MATV03090007 SPOJNICA STOP 500 KOM 1,000 103,00 103,00
25 MATV03090008 SPOJNICA STOP 600 KOM 2,000 105,00 210,00
26 MATV03100001 SPOJNICA REDUK. AC/PVC 125/140 ŽIBO KOM 2,000 36,00 72,00
27 MATV03100002 SPOJNICA REDUK. AC/PVC 300/315 ŽIBO KOM 2,000 42,00 84,00
28 MATV03100003 SPOJNICA ŽIBO ZA DAKTIL 450 KOM 1,000 110,00 110,00
29 MATV03100004 SPOJNICA ŽIBO 50 KOM 18,000 5,00 90,00
30 MATV03100005 SPOJNICA ŽIBO 100 KOM 6,000 6,00 36,00
31 MATV03100006 SPOJNICA ŽIBO 125 KOM 13,000 7,00 91,00
32 MATV03100007 SPOJNICA ŽIBO 150 KOM 23,000 8,00 184,00
33 MATV03100008 SPOJNICA ŽIBO 200 KOM 3,000 12,00 36,00
34 MATV03100009 SPOJNICA ŽIBO 250 KOM 17,000 14,00 238,00
35 MATV03100010 SPOJNICA ŽIBO 300 KOM 9,000 18,00 162,00
36 MATV03100011 SPOJNICA ŽIBO 350 KOM 13,000 22,00 286,00
37 MATV03100012 SPOJNICA ŽIBO 400 KOM 2,000 25,00 50,00
38 MATV03100013 SPOJNICA ŽIBO 450 KOM 14,000 27,00 378,00
39 MATV03100014 SPOJNICA ŽIBO 500 KOM 2,000 30,00 60,00
40 MATV03100015 SPOJNICA ŽIBO 600 KOM 6,000 35,00 210,00
41 MATV03130001 SPOJNICA DALMA 600 KOM 6,000 12,00 72,00
42 MATV03170001 VENTIL NEPOVRATNI DN 50 KOM 3,000 13,00 39,00
43 MATV03170002 VENTIL NEPOVRATNI DN 100 KOM 2,000 106,25 212,49
44 MATV03170003 VENTIL NEPOVRATNI DN 125 KOM 2,000 25,00 50,00
45 MATV03170006 VENTIL NEPOVRATNI DN 350 KOM 3,000 36,00 108,00
46 MATV05020002 OGRLICA  200-225  2/2 KOM 7,000 15,00 105,00
47 MATV05070001 SPOJNICA ŠTRAUB 250    AC KOM 1,000 6,00 6,00
48 MATV05070002 SPOJNICA ŠTRAUB 400     AC KOM 3,000 7,00 21,00
49 MATV05070003 SPOJNICA ŠTRAUB 450      LG KOM 1,000 8,00 8,00
50 REZD01010001 FELGA TOČKA LABUDICA 8,25 X 15 KOM 5,000 20,00 100,00
UKUPNO     10.588,58

 

Red. Br. ARTIKAL NAZIV ARTIKLA J/M Količina Cijena Vrijednost
1 MATV02120003 MMK KOMAD 150/11,22,30,45 KOM 1,000 12,00 12,00
2 MATV02120005 MMK KOMAD 250-11,22,30,45 KOM 1,000 18,00 18,00
3 MATV02130002 MK KOMAD 150/45 KOM 1,000 13,00 13,00
4 MATV02260001 U KOMAD 2/2 150 KOM 12,000 55,00 660,00
5 MATV02260002 U KOMAD 2/2 150 KOM 2,000 80,00 160,00
6 MATV03050002 KOMPENZACIJA 500 KOM 7,000 110,00 770,00
7 MATV03050003 KOMPENZACIJA 600 KOM 2,000 154,00 308,00
8 MATV03090001 SPOJNICA STOP LG 80 KOM 8,000 25,00 200,00
9 MATV03090003 SPOJNICA STOP 150 KOM 2,000 28,00 56,00
10 MATV03090004 SPOJNICA STOP 200 KOM 8,000 30,00 240,00
11 MATV03090005 SPOJNICA STOP 250 KOM 3,000 35,00 105,00
12 MATV03090007 SPOJNICA STOP 500 KOM 14,000 45,00 630,00
13 MATV03100005 SPOJNICA ŽIBO 100 KOM 17,000 0,84 14,28
14 MATV03200004 ZASUN 125 OVALNI KOM 6,000 63,00 378,00
UKUPNO     3.564,28

 

II USLOVI PRODAJE

Predmeti prodaje, se prodaju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju;

 1. početna cijena ispod koje se predmeti prodaje ne mogu prodati određuje se:
 2. za predmet prodaje pod rednim brojem 1. u iznosu od

4.000,00 KM bez uključenog PDV-a;

– za predmet prodaje pod rednim brojem 2. u iznosu od

4.000,00 KM bez uključenog PDV-a;

– za predmet prodaje pod rednim brojem 3. u iznosu od

6.500,00 KM bez uključenog PDV-a;

– za predmet prodaje pod rednim brojem 4. u iznosu od

5.500,00 KM bez uključenog PDV-a;

– za predmet prodaje pod rednim brojem 5. u iznosu od

1.500,00 KM bez uključenog PDV-a;

– za predmet prodaje pod rednim brojem 6. u iznosu od

10.000,00 KM bez uključenog PDV-a;

– za predmete prodaje pod rednim brojem 7. u iznosu od

10.000,00 KM bez uključenog PDV-a;

– za predmete prodaje pod rednim brojem 8. u iznosu od

14.152,86 KM bez uključenog PDV-a

Cijene su date na paritetu fco krug preduzeća u ulici 18. Hrvatske brigade 45 -kod bolnice u Kreki za predmete prodaje broj 1,2,3,4,5 i 6.

Cijene su date na paritetu fco krug preduzeća u ulici 4. Aprila bb, magacin preduzeća Miladije za predmete prodaje broj 7 i 8.

Cijene su date bez obračunatog poreza na dodatnu vrijednost.

Saglasno propisima o porezu na dodatnu vrijednost PDV će biti obračunat kupcu prilikom fakturisanja.

Za najpovoljnijeg bit će odabran ponuđač koji ponudi najvišu cijenu po predmetu prodaje.

 

 1. Ponuđači zainteresovani za kupovinu, obavezni su radi ozbiljnosti ponuda uplatiti

depozit u iznosu od 100,00 KM za predmet prodaje pod svim rednim brojevima. Uplatu izvršiti na blagajni preduzeća (Tuzla, ulica 2. oktobar br.1) ili na transakcijski račun preduzeća 1321000165010103 kod NLB banke. Dokaz o uplati mora biti priložen u istoj koverti s ponudom. Iznos depozita za najpovoljnije ponuđaće će se uračunati u postignutu cijenu. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija uplaćeni depozit se neće vratiti. Nakon završenog nadmetanja učesnicima u kupovini predmeta prodaje čije ponude ne budu prihvaćene kao najpovoljnije, depozit će se vratiti u punom iznosu na blagajni preduzeća Tuzla, ulica 2. oktobar br.1.

 

 1. Način prodaje je javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda od potencijalnih

kupaca. Pravo dostavljanja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama, lično ili putem pošte imaju sva pravna i fizička lica a dostavljanje istih izvršiti do 26.04.2024 godine do 10:00 sati na adresu JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, ulica 2. oktobar broj 1, 75000 Tuzla sa naznakom za JAVNI OGLAS-PONUDA „za prodaju rashodovanih motornih vozila u zatečenom stanju, sekundarnih sirovina (mesing, gus, željezo) u zatečenom stanju  i rashodovanog materijala iz skladišta u zatečenom stanju“ –  NE OTVARATI.

Ponuda treba da sadrži:

 • pismo – ponudu;
 • ovjerene fotokopije uvjerenja o poreznoj registraciji kod porezne uprave FBiH i uvjerenja o identifikacionom broju kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH, za pravna lica;
 • ovjerenu fotokopiju lične karte za fizička lica;
 • neto ponuđenu cijenu i cijenu sa PDV-om po predmetu prodaje;
 • izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvršiti uplatu postignute kupovne cijene u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda;
 • izjavu o prihvatanju predmeta prodaje u zatečenom stanju bez prava na reklamaciju.
 1. Uplata postignute kupovne cijene izvršit će se na osnovu fakture koju će poslodavac

ispostaviti kupcu. Kupac je obavezan da uplati puni iznos fakture u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda i proglašenja najpovoljnijeg ponuđača. Predaja kupljenih predmeta prodaje kupcu-najpovoljnijem ponuđaču će se izvršiti po izvršenoj uplati postignute cijene i uz potpis zaspisnika o primopredaji.

 1. Svi zainteresovani mogu pogledati predmete prodaje 1,2,3,4,5 i 6 u roku od osam (8) dana od

dana objavljivanja javnog oglasa, svakim radnim danom od  8 do 14 sati u krugu preduzeća Tuzla- 18. Hrvatske brigade 45- kod bolnice u Kreki (uz obaveznu telefonsku najavu na br. 035-369-811), a predmete prodaje pod rednim brojem 7 i 8 na adresi 4. aprila bb,. Magacin preduzeća Miladije (uz najavu na broj 061/241-322).

 1. Javno otvaranje ponuda u prisustvu predstavnika ponuđača i proglašenje najpovoljnijeg

ponuđača obavit će komisija dana 26.04.2024. godine u 12:00 sati na adresi 2. Oktobar br. 1.

 1. Kontakt osoba za pregledanje predmeta pod rednim brojem 1,2,3,4,5 i 6 je Jurišić Mihaela

telefon 062/020-118, kontakt osoba za pregledanje predmeta pod rednim brojem 7 i 8 je Plauc Vanja, kontakt telefon 061/241-322.