Svjetski dan voda – 22. mart 2022.

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta s ciljem podizanja svijesti javnosti i usmjeravanja globalne pažnje na značaj i važnost vode, te promociju održivog korištenja postojećih vodnih resursa. Ove godine, Ujedinjene nacije obilježavaju Svjetski dan voda uz globalnu javnu raspravu o tome kako ljudi vrednuju vodu i sve vrste njene upotrebe. Vrednovanje vode znači prepoznavanje i razmatranje svih raznolikih blagodati i rizika koje voda pruža, a obuhvaća njezine ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije, kao i raznolika kulturna i religijska značenja. Vrijednost vode je mnogo veća od njene cijene, jer ima ogromnu važnost za domaćinstva, zdravstvo, kulturu, obrazovanje, ekonomiju i integritet našeg prirodnog okoliša. Ako previdimo bilo koju od ovih važnosti, riskiramo loše upravljanje ovim nezamjenjivim resursom.

Novi program održivog razvoja se sastoji od 17 globalnih Ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals (SDGs), a posebno je važan  Cilj 6. – Osigurati sanitarne uslove i pristup pitkoj vodi za sve, a koji obavezuje svijet da svim ljudima, uz zaštitu okoline i smanjenje onečišćenja, osigura i siguran pristup pitkoj vodi. Dvadeset prvi vijek je vijek vode i jasno je već danas da je egzistencijalni problem čovječanstva sve veći manjak pitke vode. Vodni resursi su ugroženi zbog rasta broja stanovnika, sve veće potražnje vode u poljoprivredi i industriji, kao i usljed povećanja posljedica klimatskih promjena. Čak 129 zemalja nije na putu da do 2030. godine uvede potpuno održivo upravljanje vodnim resursima i trenutna stopa napretka mora da se udvostruči, saopštio je UN. Osim toga, veći broj zemalja ima problem zbog nedostatka podataka o kvalitetu podzemnih voda, kao i kvalitetu voda rijeka i jezera.

Onečišćenje okoline i klimatske promjene širom svijeta potiču alarmantne krize s nestašicom vode, a poplave, suše i onečišćenja vode dodatno pogoršavaju već degradiranu vegetaciju, tla, rijeke i jezera. Našom nebrigom o ekosistemu još više umanjujemo mogućnost osiguranja pitke vode za sve ljude svijeta, te njihov opstanak i napredovanje.  Sadnjom novih šuma, ponovnim povezivanjem rijeka s njihovim naplavnim područjima i obnavljanjem močvarnih područja, moguće je ponovno uspostavljanje ravnoteže vodenih ciklusa i poboljšanje ljudskog zdravlja i života. Potrebno je apelovati i skrenuti pažnju na važnost očuvanja vode kao prirodnog bogatstva koje je u uskoj vezi sa zdravljem, biodiverzitetom i energijom. Bez očuvanja voda i napretka u poboljšanju sadašnjeg stanja, ni ostali UN milenijumski razvojni ciljevi neće moći biti dostignuti. Potrebno je intezivno raditi na edukaciji javnosti o značaju i očuvanju voda, te animirati javnost da, što je više moguće, bude uključena u kreiranje i realizaciju planova upravljanja vodom.

Vrednovanje vode više je od analize troškova i koristi i neophodno je za donošenje kolektivnih odluka i kompromisa. Ono je zajednička odgovornost svih nas, uključujući vlade, općine, firme, poljoprivrednike, građanska društva, zajednice i  pojedince. Moramo biti svjesni da vodni resursi nisu neograničeni i da se zalihe pitke vode ubrzano smanjuju. Obaveza nam je da ih štitimo i štedimo, svaki dan, na svakom mjestu i u svakoj prilici. Posebno djecu treba vaspitavati da uče da štede vodu od najmlađe dobi, da vole prirodu, da budu osjetljiva na pitanja zaštite čovjekove okoline, jer će upravo ona u budućnosti donositi odluke o razvoju.

RELATED POSTS