JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP „Vodovod i kanalizacija“kanalizacija“ d.o.o. Tuzla

JKP „ Vodovod i kanalicija“ d.o.o. Tuzla
Tuzla, ul. 2. oktobar br. 1.

Na osnovu člana 53. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Tuzla, a u skladu sa Odlukom o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj: 2016/19 od 08.04.2019. godine i Odluke o utvrđivanju načina i postupka procedure prijema u radni odnos, broj: 1663/19 od 25.03.2019. godine, direktor Javnog  komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.  Tuzla raspisuje

JAVNI  OGLAS
za prijem radnika u radni odnos  na neodređeno vrijeme u
JKP „Vodovod i kanalizacija“kanalizacija“ d.o.o. Tuzla