Poziv za dostavljanje ponuda / radovi

Međunarodni konkurentski natječaj sa postkvalifikacijom za izgradnju glavnih cjevovoda

Rok: 23.01.2019.
Država: Bosna i Hercegovina
Projekat: Vodosnabdijevanje i kanalizacija u Bosni i Hercegovini II / Komponenta Tuzla
Tender br.: 7184/18
Kredit br.: BMZ No: 2010 65689, 2013 70147 and 2020 60788

Opis poslova: Izgradnja glavnih cjevovoda;

Lot I: Izgradnja glavnog cjevovoda od rezervoara Stupari do pumpne stanice Spreča
Lot II: Izgradnja glavnog cjevovoda od pumpne stanice Spreča do rezervoara Cerik
Lot III: Izgradnja glavnog cjevovoda od tunelskog rezervoara Si Selo do rezervoara Simin Han

NAPOMENA: Obavezan je obilazak terena projektnih lokacija koji će biti organizovan od strane Investitora. Obilasku terena prisustvuju samo Ponuđači koji su otkupili Tendersku dokumentaciju.

Tenderska dokumentacija je dostupna kod:
Jedinica za implementaciju Projekta JIP
Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla
Ul. 2.oktobra br. 1
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 35 36 98 49
Fax br: +387 35 36 98 51
Elektronska adresa: info@viktuzla.ba

Tendersku dokumentaciju na engleskom i bosanskom jeziku zainteresirani Ponuđači mogu kupiti nakon predaje pismenog zahtjeva na navedenu adresu te nakon uplate nepovratnog iznosa od 50 eura ili 100 KM sa uključenim PDV-om. Elektronska verzija tenderske dokumentacije će biti dostavljena ili uručena kurirskom službom nakon uplate.

Specifične nabavke regulišu KfW “Smjernice za nabavku robe, radova i pratećih usluga u finansijskoj saradnji sa partnerskim zemljama” (verzija august 2016) i izuzeta su od primjene Zakona o javnim nabavkama (“OG” 39/14) U skladu sa čl. 10 (1) (c).

Sve ponude moraju sadržavati Garanciju za ozbiljnost ponude.

RELATED POSTS