Očitanje potrošnje vode u periodu 17.09.2018 – 21.09.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 17.09.2018 do 21.09.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama:

1. INŽINJERIJSKE BRIGADE
1. MARTA
1.TUZLANSKE BRIGADE
17. SEPTEMBRA
21. APRILA
25. MAJA
3. TUZLANSKE BRIGADE
9. MAJA
ABDURAHMANA SARAČEVIĆA – ACE
ADMIRA DEDIĆA
AHMETA KOBIĆA
ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA
ALEJA ALIJE IZETBEGOVIĆA
ALEKSE ŠANTIĆA
ALIJE IBRIĆA
AMALIJE LEBENIČNIK
ARMIJE RBIH
ATIK MAHALA
BABICE LAUDE
BAJRAMA MALKOČEVIĆA
BALI – BEGOVA MAHALA
BAROK
BATVA
BEĆAREVAC
BIME ADŽAJLIĆA
BOSNE SREBRENE
BRANILACA BOSNE I HERCEGOVINE
BRANILACA TUZLE
BRANISLAVA NUŠIĆA
BRĐANI
BUKINJSKA
BULEVAR 2. KORPUSA ARMIJE R BIH
BUNDIĆI
ĆAZIMA ALIĆA
DEBELO BRDO
DEDINO BRDO
DINE HASIĆA
DINE HASIĆA
DOBRNJA
DOBROVOLJAČKA DONJE PETROVICE
DOBROVOLJAČKA PASCI
DOKANJ
DONJI MOSNIK
DR. ISAKA SAMOKOVLIJE
DR. MEHMEDA HUSEINEFENDIĆA
DR. MILANA JOVANOVIĆA
DR. MUSTAFE MUJBEGOVIĆA
DRAGE PAVIĆA
DRAGODOL
DŽEMALA BIJEDIĆA
ĐAPE
ĐORĐA MIHAJLOVIĆA
ĐURE ĐAKOVIĆA
EDHEMA MULABDIĆA
ENVERA ŠILJKA
FEJZIĆI
FIKRETA JAHIĆA ŠPANCA
FIKRETA SALIHOVIĆA FIKRE
FOČANSKA
FRANJE LEDERA
FRANJEVAČKA
FRIDE LAUFER
FRIDRIHA KACERA
GINE HERMAN
GORNJI MOSNIK
GOSTE LAZAREVIĆA
GRADOVRŠKA
GRADSKA
HADŽI HASANAGE PAŠIĆA
HADŽIBAKIRBEGA TUZLIĆA
HASANČEVIĆI
HURIĆI
IVE ANDRIĆA
IVE MARJANOVIĆA
IZETA SARAJLIĆA
JEVREJSKA
JURE KEROŠEVIĆA
JUSUFA I MEVLE JAKUBOVIĆ
KAZAN MAHALA
KAZANDŽIJSKA
KICELJ
KLOSTERSKA
KOLOVRAT
KOZARAČKA
KROJČICA
KULINA BANA
LIPNICA
LJEPUNICE
LJUBAČE
MAHMUTA BUŠATLIJE
MAHMUZIĆI
MAJSKA
MALINE
MALKOČEVA
MANDIĆI
MANDŽUKOVAC
MATIJE GUBCA
MEHMEDALIJE MAKA DIZDARA
MELDINA HAJDAREVIĆA
MEME SULJETOVIĆA
MEŠE SELIMOVIĆA
MIDHATA BEGIĆA
MIHAJLA I ŽIVKA CRNOGORČEVIĆA
MIKELJE TEŠIĆA
MIROSLAVA KRLEŽE
MIRSADA FIDAHIĆA
MIRZE HADŽIMEHMEDOVIĆA
MUHAMEDA HEVAIJA USKUFIJA
MUSALA
NESIBA MALKIĆA
NOVO NASELJE SOLINA
OBALA ZMAJA OD BOSNE
OZRENSKA
PALIGORIĆI
PAŠA BUNAR
PAŠAGE MANDŽIĆA
PATRIOTSKE LIGE
PAVLA GORANINA
PETRA MILJANOVIĆA
PETROVICE DONJE
PLANE
POLJANA
POTOČKA MAHALA
POZORIŠNA
PUT KRIŽANI
PUT MUŠINAC
RADE PELEŠA
RADOJKE LAKIĆ
ROVINE
RUDNIČKA
SARAJEVSKA
SEADA RAHMANOVIĆA
SKENDERA KULENOVIĆA
SLANAC
SLATINA
SLAVINOVIĆI
SLAVKA MIČIĆA
SONI TRG
SREBRENIČKA
SREDNJA GRABOVICA
STARI GRAD
STJEPANA ŽIVKOVIĆA
STRAJKA MITROVIĆA
ŠABANA ZAHIROVIĆA
ŠEHIDSKA PETROVICE – PASCI
ŠIĆI
ŠLJIVICE
TABAŠNICE
TITOVA
TOMISLAVA RAMLJAKA
TRG SLOBODE
TRG STARA TRŽNICA
TRG ŽRTAVA GENOCIDA
TRGOVAČKA
TURALIBEGOVA
TUŠANJ
TUZLANSKOG ODREDA
UNIVERZITETSKA
UZEIRA MEHIČIĆA
UZEIRA MEŠKOVIĆA – RAME
VIKALJSKA
VLADIMIRA NAZORA
VRAPČE
ZAVNOBIH-A
ZLATANA MEŠIĆA
ZLATARSKA
ŽARKA VUKOVIĆA PUCARA

RELATED POSTS