Očitanje potrošnje vode u periodu 22.10.2018 – 26.10.2018

Poštovani korisnici naših usluga obavještavamo Vas da u preiodu od 22.10.2018 do 26.10.2018 očitavamo potrošnju vode u sljedećim ulicama:

1. INŽINJERIJSKE BRIGADE
1. MARTA
1. TUZLANSKE BRIGADE
16. MUSLIMANSKE BRIGADE
17. SEPTEMBRA
18. HRVATSKE BRIGADE
6.BOSANSKE BRIGADE
9. MAJA
ADMIRA DEDIĆA
AKIFA ŠEREMETA
ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA
ALEJA ALIJE IZETBEGOVIĆA
ALIJE IBRIĆA
ATIK MAHALA
BAJER
BATVA
BOSNE SREBRENE
BRDO ČIKMA
BRĐANI
BRGULE
ĆAMILA SIJARIĆA
DEDINO BRDO
DINE HASIĆA
DOKANJ
DONJE BRDO
DONJI MEJDAN
DR. FUADA IDRIZBEGOVIĆA
DR. MEHMEDA ŠERBIĆA
DR. MLADENA STOJANOVIĆA
DR. MUSTAFE MUJBEGOVIĆA
DRAGODOL
DŽAFER MAHALA
DŽEMALA BIJEDIĆA
DŽEMALA MANDŽIĆA
ENVERA ŠILJKA
FAKIĆA SOKAK
FRA GRGE MARTIĆA
FRANJEVAČKA
FRIDE LAUFER
GORNJE BRDO
GRADOVRŠKA
GRADSKA
HADŽI MARIJANA DIVKOVIĆA
HADŽIĆA SOKAK
HENDEK
HUKIĆI
IVE ANDRIĆA
IVE BOJANOVIĆA
JALSKA
JUSUFA I MEVLE JAKUBOVIĆ
KICELJ
KISELJAČKE ČETE
KRALJICE KATARINE
KRISTIJANA KREKOVIĆA
LJEPUNICE
MAJDAN
MAJEVIČKA
MALI MEJDAN
MEDENICE
MEJDAN
MEŠE SELIMOVIĆA
MILEŠIĆI
MIRZE HADŽIMEHMEDOVIĆA
MOMANOVO
MUFTIJE EFENDIJE KURTA
MUHAMEDA HEVAIJA USKUFIJA
MUHAREMA MERDŽIĆA MERDŽE
MUHSIMA RIZVIĆA
MURATBEGA ZAIMOVIĆA
MUSALA
MUSTAFE HUKIĆA
ORAŠJE
OSMANA VILOVIĆA
PAŠAGE MANDŽIĆA
PAZAR
PLANE
POLJANA
PUT BREZA
PUT ILINČICA
RADE PELEŠA
RADOJKE LAKIĆ
RUDOLFA VIKIĆA
RUSMIRA AGIĆA – BUCE
SALIHA KUREVIĆA
SAVE KOVAČEVIĆA
SEADA RAHMANOVIĆA
SLANAC
SLATINA
SLAVINOVIĆI
SOLI
SULEJMANA ALIČIĆA SULJE
ŠIĆI
TALIJANUŠA
TITOVA
TURALIBEGOVA
TUŠANJ
UNIVERZITETSKA
VLADIMIRA NAZORA
VRAPČE
ZAVNOBIH-A

RELATED POSTS